Image

Musikal

Image

Präst Niklas Strandberg, musiker Barbro Geresand & Simon Blad och vaktmästare Johan Eriksson

Temat för söndagen är Vägen till korset

Kollekten går denna söndag till Act Svenska kyrkan

Vi ses i kyrkan!