Image

Ideellt engagemang

Du och dina gåvor behövs hos oss. Tillsammans bildar vi församling och kyrka. Vi ser gärna möjligheter snarare än hinder och vi vill skapa relationer och tillsammans med dig hitta något som du brinner för.