Image

Bli en del av redaktionen

Har du en längtan efter att få intervjua, göra uppsökande verksamhet, bidra till att informationen om vår församling skapar ett ökat intresset och en nyfikenhet hos de som läser vår tidning? Då ska du ingå i redaktions-gänget för vårt Nyhetsbrev!

Du behöver inte ha några tidigare kunskaper utan vi hjälps åt för att hitta intressanta berättelser och artiklar att skriva om. Hör av dig!

KONTAKTA GÄRNA MIG!

Verksamhetsansvarig