Image

Bli en del av TILLTRO-redaktionen

Har du en längtan efter att få intervjua, göra uppsökande verksamhet, bidra till att informationen om vår församling skapar ett ökat intresset och en nyfikenhet hos de som läser vår församlingstidning?

Då skall du så klart ingå i vårt redaktionsgäng!

Du behöver inte ha några tidigare kunskaper utan vi alla hjälps åt för att hitta intressanta berättelser och artiklar att skriva om!

Hör av dig!

KONTAKTA GÄRNA MIG!

Verksamhetsansvarig