Image

Bli värd i våra Gudstjänster

Vill du vara den som välkomnar våra gudstjänst-besökare till kyrkan, eller är du den som gärna läser den söndagliga bibeltexten?

Det finns många uppgifter att finnas behjälplig med,
allt från att vara en del av FilmCrew1 till att bistå vid
kyrkkaffet till att hänga upp psalmnummer.

Oavsett uppgift så behövs du!

KONTAKTA GÄRNA OSS!

Inget evenemang hittades!

Verksamhetsansvarig