Image

Dopvärd

Vi behöver din hjälp med praktiska saker vid de dopgudstjänster vi har i våra kyrkor. Allt från att välkomna anhöriga vid ingången, dela ut psalmböcker, hjälpa
dop-familjer tillrätta, tända dop-ljuset, läsa någon bibeltext till att be förbön.

Dop-värden hjälper till 2-5 dop-tillfällen/termin och det är gärna 2 värdar/tillfälle. Uppdraget tar ca 1,5 timma vid varje dop.

KONTAKTA GÄRNA MIG!

Click or drag a file to this area to upload.

Verksamhetsansvarig