Image

Häng på i Konfacrew

Hösten 2021 gjorde församlingen ett omtag i konfirmandundervisningen. I stället för att träffas kontinuerligt varje eller varannan vecka så ligger ansvaret nu hos individen, att själv boka in sig på respektive konfapass.

Här behöver vi hjälp från dig som ideell. Antingen hakar du på ett av de konfapass som intresserar dig, eller så kan du vill hjälpa till på något annat sätt. Det kan också finnas möjlighet för dig att åka med på den resa eller de äventyr som konfirmanderna gör.

Hör gärna av dig!

UPPDATERAS HÖSTEN 2023

Verksamhetsansvarig