Image

Lindberga-kören

LINDBERGA-KÖREN övar sista gången 20 juni innan sommaruppehåll. Kören startar igen 19 september.

LINDBERGA-KÖREN är för dig som är senior eller ledig under dagarna. Kören sjunger enstämmigt eller med lätta arrangemang. Det är högt i tak och mycket sångglädje. Vi sjunger i kyrkan några gånger per termin.

Dag & tid: jämna torsdagar 14:00-15:00. Vi dricker alltid kaffe tillsammans efter körövningen.

Plats: Lindbergs kyrka

Är du intresserad av att börja sjunga i Lindbergakören? Kontakta körledare Barbro Geresand.

Verksamhetsansvarig