Image

Lito-kören

 

LiTo-köten tar en paus under hösten 2023 under det att församlingen rekryterar ny musiker. Vi hoppas att vi så snart som möjligt får en ny kör-ledare, så att LiTo-kören kan starta igen!

Frågor hänvisas till
kyrkoherde Niklas Strandberg
e-post: niklas.strandberg@svenskakyrkan.se
tel: 0340 64 11 01

LiTo-kören kan du lyssna på vid följande tillfälle!

Inget evenemang hittades!

Verksamhetsansvarig