Image

Bikt

Är för dig som behöver ta emot Guds förlåtelse i ditt liv. I bikten innesluts både enskilda fel och den ofullkomlighet som den människa ser som speglar sitt liv i Guds fullkomliga kärlek.

Prästen har absolut tystnadsplikt för det som yttras i bikt och enskild själavård. Bikten ska ske enskilt och kräver vanligen en avskild plats.

Om du är i behov av bikt, kontakta någon av församlingens präster.

Verksamhetsansvarig