Image

Diakoni & stiftelser

FÖRSAMLINGENS STIFTELSER


STIFTELSER SOM FÖRVALTAS AV KYRKORÅDET

I församlingen finns det en (1) stiftelse. Stiftelsen är inriktad till olika ändamål och tillkommen under den tid som församlingen var uppdelad i fyra (4) församlingar; Lindberg, Torpa, Valinge och Stamnared.

Ansökan till stiftelsen sker genom ett formulär, som du hittar längre ner på sidan. Beviljande av medel bereds av församlingens diakon och beslutas enligt kyrkorådets delegationsordning.

LIDELLSKA STIFTELSEN

Ändamål: I första hand till äldre behövande män och kvinnor i Lindbergs gamla församlings område. I andra hand till ändamål som diakon eller kyrkoherde bereder inför den instans som kyrkorådet delegerat till och finner lämpligt!

SISTA ANSÖKNINGSDAG VARJE ÅR

* 1 april
* 1 oktober

FÖR ATT FÅ UTBETALT EKONOMISKT STÖD SKALL DU

1. Fylla i formuläret här nedan.
2. Samtalat med församlingens diakon.
3. Fått ärendet beslutat av den instans som delegationordningen uppger.

FÖRSAMLINGENS DIAKONIKASSA

VID AKUTA OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER

Församlingens Diakonikassa samlas in främst av kollekter, men har även en årlig fast budget. Den har med stöd av Svenska kyrkan och dess diakoner under mer än hundra år varit till hjälp för utsatta människor i Lindberga församling. I samband med stöd från diakonikassan ges också tid för viss rådgivning och samtal. Diakonikassan hjälper till när det akuta kommer, när pengarna inte räcker till, när det "brinner", hjälper kyrkan!


NÅGRA EXEMPEL FÖR VÅRT SÄTT ATT HJÄLPA TILL

  • Ger bidrag till en hyra.
  • Delbetalar en tandläkarräkning.
  • Ger möjlighet att lösa ut medicin som läkare har skrivit ut.
  • Betalar en vinterjacka till ett barn.
  • Köper en matkasse till en ensamstående förälder.
  • Bidrar med en julklapp till ett barn som annars skulle bli utan


BEHOVEN ÖKAR

Detta är en verksamhet som ständigt pågår och som inte avtar. Tvärtom har behoven hos de sämst ställda ökat markant under senare år. Vi vill därför fortsätta hjälpa och vi vill öka hjälpen men är helt beroende av gåvor och insamlade medel. Vi vädjar därför om ditt stöd.

KONTAKTA MIG VID FRÅGOR

SWISHA GÄRNA EN GÅVA

Image

Verksamhetsansvarig