Image

Pilgrimsvandring

Traditionellt uppfattas en pilgrim som en människa som är på väg till en helig ort eller plats.

Nu idag är det snarare vandringen i sig som får större uppmärksamhet och betydelse. Människor i varierande åldrar, med olika bakgrund, och med olika religiös hemvist delar vandringsgemenskap.

Det är ord som blir redskapet som hjälper vandraren att nå närvaron i steget och i sig själv.

Frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande kan fungera som hjälp för att hitta in till vår egen längtan, att nå fram till våra egna djupaste behov. 

Välkomna till pilgrimsvandring lördagen 27 april. Vi startar och slutar vid Balgö brygga kl. 10:00 och går ca 5 km, vi är sedan tillbaka vid kl. 13:00. Medtag egen fika.

Temat för pilgrimsvandringen är ”Pilgrimens krans”. Stigfinnare är Siw Ölmelid och Maria Ris.

Anmälan senast 22 april


I samband med anmälan godkänner du att Lindberga församling behandlar dina personuppgifter för att kunna arrangera verksamheten.

Verksamhetsansvarig