Image

Bikt & Själavårdssamtal

I bikten får den enskilda människan ta emot Guds förlåtelse i sitt eget liv.

Genom att bikta sig erkänner människan sin delaktighet i världens bortvändhet från Gud och sin egen skuld och synd inför Gud. I bikten innesluts både enskilda fel och den ofullkomlighet som den människa ser som speglar sitt liv i Guds fullkomliga kärlek.

Prästen har absolut tystnadsplikt för det som yttras i bikt och enskild själavård.

Bikten ska ske enskilt och kräver vanligen en avskild plats. Om du är i behov av bikt, så kontakta någon av församlingens präster/diakon. Diakonen kan endast ge själavård och inte avlösning i biktens form. 

Verksamhetsansvarig