Image

Pilgrimsvandring

Traditionellt uppfattas en pilgrim som en människa som är på väg till en helig ort eller plats.

Nu idag är det snarare vandringen i sig som får större uppmärksamhet och betydelse. Människor i varierande åldrar, med olika bakgrund, och med olika religiös hemvist delar vandringsgemenskap.

Det är ord som blir redskapet som hjälper vandraren att nå närvaron i steget och i sig själv.

Frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande kan fungera som hjälp för att hitta in till vår egen längtan, att nå fram till våra egna djupaste behov. 


Vårterminens pilgrimsvandring har temat "Vägen"

Vi ses den 7 maj klockan 10:00 och avslutar vid 13:00 tiden.
Pilgrimsvandringen börjar i Valinge kyrka. Ta med eget fika!

Sista anmälan är den 5 maj, anmäl dig här nedan...

I samband med anmälan godkänner du att Lindberga församling behandlar dina personuppgifter för att kunna arrangera verksamheten.

Verksamhetsansvarig