Image

Ideell Ungdom

Kul att du vill engagera dig i församlingen!
Det stöttar vi till 100%

När du ställer upp som ideell så samlar du poäng! Dessa poäng kommer du kunna använda för att få rabatterade resor/lägervistelser med mera.

Varje tillfälle som du medverkar i en verksamhet genererar detta 100 poäng och omvandlas sedan till kronor i rabatt. Poängen kan aldrig tas ut eller fås i kontanter utan endast som subvention på det som församlingen anordnar eller reser till.

När man deltar i någon församlingsverksamhet så skall det vara tydligt att du är där som ideell  (...och du får då bära en namnskylt och skall få uppgifter därefter.)

Administration och registrering av uppdrag görs sedan av verksamhetsansvarig för Ungdomsgruppen eller verksamhetsansvariga till höger på sidan!

Kontakta någon av oss om du har några frågor eller funderingar!

 

Verksamhetsansvarig