Image

MineCraft-gänget

I mitten av november 2021 startade församlingen sin Lindbergavärld... Vi vill nu tillsammans med dig att börja bygga Lindberga Församling.

Detta är för dig som är mellan 7 - 12 år! 

När du kommer in i världen så skall du börja att bygga ditt hus... Det kommer också finnas uppdrag för dig att utföra i världen. 

För att få tillgång till vår värld så vill vi att du med en vårdnadshavare undertecknar ett avtal med regler vad som gäller i vår digitala församling.

Om du vill så skickar vi gärna hem mer information om hur du får tillgång till vår värld...

Vi kommer också vid några tillfällen under terminen att försöka få till träffar IRL där vi ses, umgås och utbyter erfarenheter!

Verksamhetsansvarig


Image

Ludvig Werner

Församlingsassistent

Image

Angelica Spång

Församlingsassistent