Image

Ungdomsresor & Läger

De ungdomar som är aktiva i församlingen som ideella (se nedan) och är kontinuerligt återkommande besökare på Gårdenhänget kommer bland annat erbjudas att åka med på lite olika ungdomsresor.

Vid vissa konfirmandgruppers resa/läger kan det komma att finnas några reserverade platser för aktiva ungdomar (se ovan). De konfirmandgrupper som har någon form av avgift gäller även ungdomar från Gårdenhänget.

Du som är ungdom kan bidra som ideell och tjäna poäng inför kommande resor! Läs mer här...

Det kommer även anordnas andra resor/happenings /läger som kommer erbjudas våra ungdomar. 

Håll utkik på den här sidan eller fråga Ludvig!

Verksamhetsansvarig


Image

Ludvig Werner

Församlingsassistent