Image

Ungdomsresor & Läger

De ungdomar som är aktiva i församlingen som ideella (se nedan) och är kontinuerligt återkommande besökare till Café & Le på Gården kommer bland annat erbjudas att åka med på de resor som församlingens konfirmander gör.

Vid varje konfirmandgrupps resa/läger kommer det finnas mellan 5 - 10 (eller mer om gruppen tillåter det) reserverade platser för aktiva ungdomar (se ovan). De konfirmandgrupper som har någon form av avgift gäller även ungdomar

Du som är ungdom kan bidra som ideell och tjäna poäng inför kommande resor! Läs mer här...

Det kommer även anordnas andra resor/happenings /läger som kommer erbjudas våra ungdomar. 

Håll utkik på den här sidan eller fråga Ludvig!

Verksamhetsansvarig


Image

Ludvig Werner

Församlingsassistent