Allhelgonaveckan 2023

HELA VECKAN

Gravkapellet på Lindbergs kyrkogård är öppet hela vecka 44 och 45 för ljuständning och möjlighet att sätta upp ett foto på den/de som du saknar.

TORSDAG 2 NOVEMBER TILL SÖNDAG 5 NOVEMBER

Barn och ungas sorg! Välkommen in för att läsa en bok, skriva ett brev eller tända ett ljus för någon du tänker på, i Lindbergs kyrka. 

FREDAG 3 NOVEMBER SAMT LÖRDAG 4 NOVEMBER

Lindbergs kyrka
Fredag 10:00 -18:00
Lördag 13:30 - 16:00

Torpa kyrka
Fredag 10:00 - 16:00

Valinge kyrka
Fredag 10:00 - 17:00

Stamnareds kyrka
Fredag 10:00 - 17:00

ALLA HELGONS DAG LÖRDAG 4 NOVEMBER 

Högmässa i Stamnareds kyrka, 10:00
Musikstund i Lindbergs kyrka, 16:00
Sång och musik till tröst som framförs av Katarina Sjölin, sång. Bengt Unberg, piano och dragspel. Simon Bladh, gitarr och sång.

ALLA SJÄLARS DAG SÖNDAG 5 NOVEMBER

Högmässa i Valinge kyrka, 10:00
Minnesgudstjänst i Lindbergs kyrka,17:00 med ljuständning.
Sång av Novakören.