Anmälan till Körverksamhet

Om du är vuxen som skall börja sjung i kör, räcker det med namn, personnummer, adress, telefon samt e-postadress.

I samband med att du skickar din anmälan ger du Lindberga församling ditt samtycke till att ditt barns uppgifter bevaras under den tid som barnet är med i någon av församlingens verksamhet. Du kommer sedan av ledaren få ett GDPR-dokument som styrker ditt samtycke. Har du frågor kring hur Lindberga församling handhar personuppgifter enligt GDPR-lagen, kontakta personalen.