Image

Begravning

När du förlorar en människa som står dig nära,
behöver du ta hand om dig och få tid att sörja.

När vi sedan har begravning i kyrkan händer något,
vi sörjer, saknar, längtar och får sjunga och minnas tillsammans.

Vi får överlämna den döda in i Guds barmhärtiga händer.

BOKA EN BEGRAVNINGSTID
När någon har avlidit kan du som anhörig kontakta vår expedition via tele 0340 64 11 00 eller mail lindberga.forsamling@svenskakyrkan.se, så ringer vi upp dig.

DATUM, TID, KYRKA, PERSONAL & LOKAL
Då får du boka upp tid för begravning och uppge önskemål om datum, tid och kyrka. Församlingen försöker i den mån det går att tillgodose önskemål om präst, musiker & vaktmästare. Lokal och personal ingår i den avlidnes betalade kyrkoavgift.

Önskar ni som anhöriga andra solister, instrumentalister eller övriga medverkande, bekostas dessa av er.

I samband med bokningen kan du också boka en lokal för en minnesstund. Dessa är kostnadsfria i samband med begravningsgudstjänsten.

Om ni kontaktar och anlitar en begravningsbyrå kan ni få hjälp med bokning av begravningstid genom dem.

VÅRA BEGRAVNINGSTIDER
För önskemål om andra tider, än de som visas nedan, kontakta expeditionen som rådgör med kyrkoherden. Annars gäller följande begravningstider:

  • Tisdagar, klockan 11:00 och 13:00
  • Torsdagar, klockan 11:00
  • Fredagar, klockan 10:00
BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTER ÄR ÖPPNA FÖR ALLA
Alla Gudstjänster i Svenska kyrkans lokaler är öppna för alla. Det betyder att ingen kan hindras från att delta i en begravningsgudstjänst. Är du tveksam om du ska gå, fråga de anhöriga. Tänk på att oftast är vi för försiktiga, för att vi inte vill störa. Många gånger vill man som anhörig att människor kommer.
   Om de anhöriga vill begränsa antalet personer, brukar det ofta markeras genom att det till exempel står “begravningen sker i kretsen av de närmast anhöriga” i begravningsannonsen.
FOTOGRAFERING UNDER BEGRAVNINGEN
Oftast fotograferar man inte under en begravning. Däremot kan man fotografera kistan eller urnan och blommorna före eller efter begravningen, om den avslutas i kyrkan. Även här kan man fråga begravningsbyrån eller de anhöriga om du är tveksam.

MEDLEMSKAP FÖR KYRKLIG BEGRAVNING
För att det skall bli en kyrklig begravningsgudstjänst förutsätts det att den avlidne var medlem i Svenska kyrkan. Man kan inte bli medlem efter sin död. Därför har du som anhörig inte någon möjlighet att önska en kyrklig begravning för någon som inte är medlem. Då är det enda alternativet en borglig begravningsakt.

EN PRÄST KONTAKTAR ER FÖR SAMTAL
Efter bokningen meddelas den präst som skall förrätta begravningen att kontakta dig som anhörig. Ni hittar en gemensam tid för att ha ett så kallat sorgesamtal. Där får du möjlighet att välja musik och psalmer & även berätta för prästen om den personen ni förlorat.

Ni kommer också gå igenom den begravningsordning som Svenska kyrkan använder sig utav. För att se Svenska kyrkans ordning kan du också klicka här!

BEGRAVNINGEN ÄVER RUM
Er präst, en kyrkomusiker och en kyrkvaktmästare hjälper er på begravningsdagen och gudstjänsten. Efteråt kanske ni samlas i kyrkans nedre del eller i ett församlingshem, kyrkstuga eller annan lokal för en minnesstund med en bir mat och kaffe.

HOPPET OM GUDS BARMHÄRTIGHET
När vi tar vårt sista andetag är hoppet att Guds barmhärtighet skall komma & visas till oss.


Atle Burman skriver:

"Att mötas och skiljas är livets gång. Att skiljas för att mötas är hoppets sång!"


Har du frågor kring dop, kyrkor, lokaler eller annat - kontakta gärna vår expedition på telefon

0340 64 1100

...eller så använder du vår chatt längst ner till höger, för att komma i kontakt med någon av oss!

Maria Samuelsson Liljhammar

Förvaltningsassistent

Kicki Holm

Kyrkokamrer

Niklas Strandberg

Kyrkoherde