16 september, 2021

Beredningsutskottet har sammanträde…

Image

 

Idag har Beredningsutskottet, som bereder ärenden till Kyrkorådet haft sammanträde. Lise-Lotte Wallin leder arbetet tillsammans med Inger Jogmar, Holger Svensson, Ulf Nilsson och kyrkoherde Niklas Strandberg. Som adjungerade finns kyrkogårdsföreståndare Niklas Espelund och kyrkokamrer Christl Holm.

Idag har vi bland annat samtalat, diskuterat och beslutat kring kommande års kostnad för gravskötselavgifter, riktlinjer för bisyssla, församlingens kommande Lokalförsörjningsplan och restriktionerna som släpps i slutet av månaden.

Ärendena har antingen fastställts i Beredningsutskottet eller föreslagits till Kyrkoråd och/eller Kyrkofullmäktige.

 

Niklas Strandberg
Kyrkoherde