Logo

Vi finns för dig

Välkommen till Lindberga Församling

Vi håller på för fullt att bygga en ny webbplats här. Tillsvidare hänvisar vi dig till
www.svenskakyrkan.se/lindberga

Placeholder Image