30 december, 2021

Det kom ett julkort…

Image
…till församlingen!

 

Med ett påstående och en undrande fråga! Eftersom frågan var ställd till hela församlingen och inte till någon enskild person, så känner jag ett ansvar att svara och bemöta julkortets innebörd!

Jag vill börja med att tacka för ett fint julkort, att någon, som vill vara okänd eller anonym, eller helt enkelt missade/glömde att skriva sitt namn omsorgsfullt väljer att skicka till vår församling relativt trivsamt rött julkort, med tre tomtar med olika sinnesstämningar och med rubriken och texten God Jul. Att sedan påståendet kan verka något syrligare i och med att denne okände/anonyme avsändare vill beskriva och delge sin kyrkosyn. Det är också svårt att veta vad avsändaren syftar till, när denne skriver att kyrkan skiljer på människor – underförstått kan det dock vara något med pandemin att göra, men det framkommer inte heller. Men det är fint att avslutningen på det röda julkortet ändå avslutas med en retorisk fråga “Vad skulle Jesus ha sagt om detta!”. Det är en mycket bra fråga! Hade vi haft svaret på den frågan så hade det inte varit något att fundera på, och då hade inte heller frågan behövt ställas!

Jag tror att avsändaren vill uttrycka (men det är min tolkning) en besvikelse att vi i Lindberga församling har infört krav på att visa upp vaccinationsbevis när vi firar Gudstjänster, Dop och Vigslar. Det är några som har hört av sig till mig och undrar (likt julkortets avsändare) hur kyrkan/församlingen kan utesluta och exkludera människor från kyrkans gemenskap. Mitt svar till dem som kontaktar mig är att vi har valt att ha det kravet för att vi värnar och har stor omsorg om de som valt att inte vaccinera sig.

Vi lever i en pandemi, vi vet att vaccinet minskar smittspridning i hela världen, så det är inte bara lokalt – och just nu ser vi en liten ökning av den nya varianten av Omikron, som spider sig raskare än räven över isen. De som ligger inne på Intensivvårdsavdelningarna i Sverige är både ovaccinerade och vaccinerade, men där den senare gruppen också har andra bakomliggande sjukdomar, vilket de ovaccinerade sällan har. Att 1 person som ligger på IVA kräver 35 heltidspersonal runt omkring sig belastar sjukvården oerhört stort.

Vad skulle Jesus har sagt… Ja, den retoriska frågan blir obesvarad – men ser vi till hur Jesus bemötte människor och vad grundbudskapet i Bibeln är – så är det att vi skall värna om livet och om varandra. Det är också Lindberga församlings tolkning av vårt beslut. Att välja att vaccinera sig eller inte är varje persons rätt att välja! Men varje val får också en konsekvens, konsekvensen hos oss är att man inte kan närvara i kyrkan utan får se gudstjänsten via våra livesändningar, eller helt enkelt välja en annan församling som tagit annat beslut.

Lindberga församling vill minska smittspridningen (lokalt som nationellt), minska belastningen på sjukvården samt värna och skydda om varje enskild människa – det är för de ovaccinerades skull vi väljer att införa vaccinationsbeviskravet för att de inte skall bli allvarligt sjuka – för människor är mindre bra på att hålla avstånd till varandra, det kan till och med du som läser detta hålla med om!

Så till dig som skickade julkortet – kontakta gärna mig så jag får tacka personligen och önska dig ett Gott Nytt kommande år 2022!

Niklas Strandberg
Kyrkoherde
0340 64 11 01