2021-11-06 Alla Helgons dag – kvällen på Lindbergs kyrkogård