Image

PERSONUPPGIFTER VID NYHETS- & INFORMATIONSBREV

Om du tar emot nyhets- och informationsbrev från oss.

PERSONUPPGIFTER

Om du anmält dig till något av de nyhetsbrev som Lindberga församling tillhandahåller har du också blivit ombedd att ange vissa uppgifter i samband med detta. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna skicka dig det nyhetsbrev du har anmält dig till. Personuppgifterna sparas i ett system avsett för hantering av dessa uppgifter. Grunden för behandlingen av personuppgifter är det samtycke du lämnat vid anmälan och du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss.

Vi skickar nyhetsbrev till vissa särskilda grupper, t.ex. deltagare i vissa av våra verksamheter eller personer som vi av andra skäl har anledning att anta är intresserade av utskick från oss. Dina kontaktuppgifter har då hämtats från det sammanhang där du varit i kontakt med oss. Vårt utskick görs på basis av vårt berättigade intresse att nå personer inom den grupp du tillhör. Om du inte längre vill få den här typen av utskick kan du avanmäla dig genom att kontakta oss, eller använda nyhetsbrevets avregistreringstjänst.

Vi kan komma att ta hjälp av en eller flera tredje parter för att skicka nyhetsbrevet till dig, exempelvis leverantörer av digitala utskickstjänster eller tryckerier. I ett sådant fall säkerställer vi alltid att den tredje parten uppfyller dataskyddsförordningens krav.

VILKA OCH HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Om du tar emot nyhetsbrev via e-post behandlar vi vanligtvis ditt namn och din e-postadress. Beroende på det sammanhang du varit i kontakt med oss och den typ av utskick du får kan vi även komma att behandla andra indirekta uppgifter om dig, exempelvis din befattning.

Om du tar emot nyhetsbrev via brev behandlar vi vanligtvis ditt namn, din adress och ditt personnummer. Beroende på det sammanhang du varit i kontakt med oss och den typ av utskick du får kan vi även komma att behandla andra indirekta uppgifter om dig, exempelvis din befattning.

Dina uppgifter sparas så länge du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev. När du väljer att avsluta din prenumeration raderas dina sparade uppgifter från prenumerationslistan.

DINA RÄTTIGHETER

Lindberga församling ansvarar för hanteringen av era personuppgifter. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen, klicka här för att läsa mer om dina rättigheter. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.