Image

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING VID SWISH-BETALNING

Information till dig som betalar något till Lindberga församling via Swish!

ALLMÄN INFO

Vi är anslutna till Swish för att kunna hantera och underlätta vissa betalningar. Om du betalar med Swish hos oss går betalningen genom Swish och din bank innan pengarna sätts in på vårt konto. Banken är ansvarig för den behandling av personuppgifter de utför i och med transaktionen medan vi är ansvariga för den behandling vi utför efter att ha tagit emot din betalning.

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse i bokföringslagen att spara bokföringsunderlag och i vissa fall även för att kunna uppfylla ett avtal om betalning mellan oss.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

VILKA OCH HUR LÄNGE BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar ditt namn, telefonnummer och eventuellt meddelande du skrivit in när du betalat.
Uppgifter om betalningen sparas i 7 år efter räkenskapsårets slut med stöd av bokföringslagen.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU

Lindberga församling ansvarar för hanteringen av era personuppgifter. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen,klicka här för att läsa mer om dina rättigheter. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.