Image

Gudstjänst

Gudstjänsten är kyrkolivets centrum - DET FINNS EN PLATS FÖR ALLA

Här får vi möta varandra. Vi ber för andra människor, för världen och oss själva. Med sången, musiken och prästens ord får du en stund att landa i tillvaron. Och genom kollekten kan du stödja behövande i världen eller på hemmaplan.

välj mellan dessa gudstjänster