15 november, 2021

Höstens kyrkofullmäktige!

Image

 

Torsdagen den 11 november hade Lindberga församling höstens Kyrkofullmäktige (KF). Ålderspredident Maritta Källström hälsade alla välkomna och öppnade mötet för de nya förtroendevalda som höstens kyrkoval valde in. Dagordningen för det första mötet för det nya KF handlade främst om att tillsätta en valberedning som nominerar personer till nya Kyrkorådet samt lekmannarevisorer.

Efter en halvtimma var mötet för de nya förtroendevalda slut. Det bjöds på god smörgåstårta innan nuvarande KF sammanträdde. Där beslutades det bland annat om vilka kostnader det skall vara att hyra församlingens lokaler samt vad kostnaden är att att köpa gravskötselservice. Församlingens kommande årsplanering med tillhörande budget gicks igenom av undertecknad och kyrkokamrer Christl Holm, som KF beslutade att godkänna efter att smärre justeringar gjorts. Under året har också en Lokalförsörjningsplan genomförts och som i KF godkändes och som nu skall till Domkapitlet i Göteborg för beslut.

Niklas Strandberg
Kyrkoherde