Image

INFÖR SÖNDAGEN 10 MARS

Högmässa i Valinge kyrka kl. 10:00

Brödförsäljning till förmån för Act Svenska kyrkans Fasteaktion 2024
Präst Niklas Strandberg, diakon Siw Ölmelid, organist Ingrid Melltorp och vaktmästare Annika Lindqvist

Temat för söndagen är Livets bröd

Kollekten går denna söndag till Act Svenska kyrkan

Vi ses i kyrkan!