Image

INFÖR SÖNDAGEN 11 FEBRUARI

Högmässa i Valinge kyrka kl. 10:00
Lindbergakören sjunger.
Präst Sofie Kuchler Lundström, kantor Barbro Geresand och vaktmästare Marita Axelsson

Temat för söndagen är Kärlekens väg

Kollekten går denna söndag till Act Svenska kyrkan

Vi ses i kyrkan!