Image

INFÖR SÖNDAGEN 25 FEBRUARI

Högmässa i Valinge kyrka kl. 10:00
Sång av Sandra Jansson och Jennie Larsson om livet och tron.
Präst Sofie Kuchler Lundström, kantor Barbro Geresand och vaktmästare Arne Börjesson 

Temat för söndagen är Den kämpande tron

Kollekten går denna söndag till Stiftelsen Svenska kyrkans familjerådgivning i Göteborg

Vi ses i kyrkan!