Image

INFÖR SÖNDAGEN 28 JANUARI

Högmässa i Lindbergs kyrka kl. 10:00
Präst Niklas Strandberg, kantor Barbro Geresand och vaktmästare Arne Börjesson

Kvällsgudstjänst i Valinge kyrka kl. 17:00
Önskepsalmer - kom och önska och sjung med i dina favoritpsalmer
Präst Niklas Strandberg, kantor Barbro Geresand och vaktmästare Arne Börjesson

Temat för söndagen är Nåd och tjänst

Kollekten går denna söndag till Solvatten

Vi ses i kyrkorna!