Image

INFÖR SÖNDAGEN 3 MARS

Högmässa i Lindbergs kyrka kl. 10:00
Präst Sofie Kuchler Lundström, musiker Simon Bladhoch vaktmästare Anna Börjesson

Temat för söndagen är Kampen mot ondskan

Kollekten går denna söndag till Act Svenska kyrkan

Vi ses i kyrkorna!