Image

INFÖR SÖNDAGEN 7 APRIL

Gudstjänst i Lindbergs kyrka kl. 10:00
Lindbergakören sjunger.
Prästkandidat Elina Sjöwall, kantor Barbro Geresand och vaktmästare Anna Börjesson.

17:00 Kvällsgudstjänst i Valinge kyrka
Vi sjunger påskens psalmer tillsammans.
Prästkandidat Elina Sjöwall, kantor Barbro Geresand och vaktmästare Anna Börjesson.

Temat för söndagen är Påskens vittnen

Kollekten går denna söndag till Göteborgs och Skara stifts flyktingfond / Kristna fredsrörelsen

Vi ses i kyrkorna!