Image
BEREDNINGSUTSKOTTET

Inledning

Beredningsutskottet består av kyrkorådets ordförande, vice ordförande och ytterligare ledamöter som kyrkorådet beslutar om. Kyrkoherden är ledamot i utskottet.

Beredningsutskottets uppgift är att bereda ärenden som ska behandlas vid kyrkorådets sammanträde, utom de ärenden som ska beredas av andra utskott. Beredningsutskottet äger därutöver rätt att fatta beslut i enlighet med kyrkorådets delegationsordning avseende personal, kyrkogårdar och fastigheter, upphandling av varor och tjänster samt försäkringar, juridiska frågor kring begravningsverksamheten.

Beslutande

Klicka på bilden för mer info...
Kyrkoherde

Niklas Strandberg

Inger Jogmar

Kyrkans Väl

Georg Gottfridsson

Ordförande

Lise-Lotte Wallin

Förtroendevald

Ulf Nilsson

Kyrkoherde

Niklas Strandberg

Inger Jogmar

Ordinarie ledamot i Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet, Ledamot i Beredningsutskottet och Kyrkvärd i Valinge!

Kyrkans Väl

Georg Gottfridsson

Ordförande

Lise-Lotte Wallin

Förtroendevald

Ulf Nilsson