Image

KYRKOFULLMÄKTIGE

Inledning

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ.

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat
sätt är av större vikt, främst
1. godkännande av församlingsinstruktionen
2. fastställande av lokalförsörjningsplan,
3. mål och riktlinjer för verksamheten,
4. budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor,
5. val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsråd och valnämnden,
6. val av revisorer,
7. grunderna för ersättning till förtroendevalda och revisorer,
8. fastställande av årsredovisningens resultat och balansräkning, och
9. ansvarsfrihet.

LEDAMÖTER & ERSÄTTARE

Klicka på bilden för mer info...

Anneli Adamsson

Kyrkans Väl

Inge Andersson

Eva Bengtsson
Kyrkans Väl

Eva Bengtsson

Gunnel Björcke
Kyrkans Väl

Gunnel Björcke

Bertil Börjesson
Kyrkans Väl

Bertil Börjesson

Rena Büchert

Anders Edén
Kyrkans Väl

Anders Edén

Kyrkans Väl

Georg Gottfridsson

Kyrkans Väl

Kajsa Elenström Hansell

Lena Ivarsson
Kyrkans Väl

Lena Ivarsson

Sandra Jansson

Inger Jogmar

Kyrkans Väl

Lennart Johansson

Kyrkans Väl

Kerstin Johansson

Bo Karlsson

Daniel Kullenberg

Maritta Källström

Karin Larsson
Kyrkans Väl

Karin Larsson

Lill Nilsson

Förtroendevald

Ulf Nilsson

Kyrkans Väl

Stefan Norberg

Kyrkans Väl

Ingrid Otterdahl

Kyrkofullmäktige

Jenny Sjölander

Ordförande

Lise-Lotte Wallin

Gustaf Weichselberger

Kyrkans Väl

Marianne Weichselberger

Kyrkans Väl

Lena Wermelin

Anneli Adamsson

Kyrkans Väl

Inge Andersson

Eva Bengtsson

Kyrkans Väl

Eva Bengtsson

Gunnel Björcke

Kyrkans Väl

Gunnel Björcke

Bertil Börjesson

Kyrkans Väl

Bertil Börjesson

Rena Büchert

Anders Edén

Kyrkans Väl

Anders Edén

Kyrkans Väl

Georg Gottfridsson

Kyrkans Väl

Kajsa Elenström Hansell

Vice ordförande i Kyrkofullmäktige

Lena Ivarsson

Kyrkans Väl

Lena Ivarsson

Sandra Jansson

Inger Jogmar

Ordinarie ledamot i Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet, Ledamot i Beredningsutskottet och Kyrkvärd i Valinge!

Kyrkans Väl

Lennart Johansson

Kyrkans Väl

Kerstin Johansson

Bo Karlsson

Daniel Kullenberg

Maritta Källström

Karin Larsson

Kyrkans Väl

Karin Larsson

Lill Nilsson

Förtroendevald

Ulf Nilsson

Kyrkans Väl

Stefan Norberg

Kyrkofullmäktiges ordförande

Kyrkans Väl

Ingrid Otterdahl

Ordförande DMU, Kyrkorådsledamot, ledamot i Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige

Jenny Sjölander

Ordförande

Lise-Lotte Wallin

Gustaf Weichselberger

Kyrkans Väl

Marianne Weichselberger

Kyrkans Väl

Lena Wermelin