Image

KYRKORÅDET

Inledning

Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning.

Kyrkorådet skall

  • bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige.
  • ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens och pastoratets egendom
  • verkställa kyrkofullmäktiges beslutom detta inte har uppdragits åt någon annan
  • fullgöra de uppgifter som i örrigt som anges i kyrkoordningen och i bestämmelser beslutade med stöd av kyrkoordningen
  • därvid verka för barens bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut.

Beslutande

Klicka på bilden för mer info...

Inger Jogmar

Kyrkofullmäktige

Jenny Sjölander

Lill Nilsson

Bo Karlsson

Anders Wermelin

Kyrkoherde

Niklas Strandberg

Kyrkans Väl

Ingrid Otterdahl

Förtroendevald

Ulf Nilsson

Ordförande

Lise-Lotte Wallin

Maritta Källström

Anneli Adamsson

Kyrkans Väl

Georg Gottfridsson

Kyrkans Väl

Lennart Johansson

Inger Jogmar

Ordinarie ledamot i Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet, Ledamot i Beredningsutskottet och Kyrkvärd i Valinge!

Kyrkofullmäktige

Jenny Sjölander

Lill Nilsson

Bo Karlsson

Anders Wermelin

Kyrkoherde

Niklas Strandberg

Kyrkans Väl

Ingrid Otterdahl

Ordförande DMU, Kyrkorådsledamot, ledamot i Kyrkofullmäktige

Förtroendevald

Ulf Nilsson

Ordförande

Lise-Lotte Wallin

Maritta Källström

Anneli Adamsson

Kyrkans Väl

Georg Gottfridsson

Kyrkans Väl

Lennart Johansson