Image

VAD ÄR DOPET?

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.

Genom jordiska medel (vatten) får människan del i Guds rike. I en ny födelse tas människan ut ur syndens och dödens sammanhang och förenas med Jesus Kristus för att med honom och hans folk dela korsets och uppståndelsens liv.

Kyrkans uppdrag är att alla människor ska nås av erbjudande om dop. Såväl barn som ungdomar och vuxna kan ta emot dopet.

Image
Image

VAD ÄR NATTVARDEN?

Nattvarden är ett sakrament, en av Jesus Kristus instiftad helig måltid med bröd och vin, vid vilken kyrkan och den enskilde förenas med honom och de troende i alla tider. I måltiden firas åminnelsen av Jesus Kristus, hans offerdöd och uppståndelse.

Kristus är närvarande och ger sig själv i det välsignade brödet och vinet. Människan får del av offret och segern över döden. Det är en festmåltid och ett trons mysterium, i tacksamhet och innerlig gemenskap.

Enheten i måltiden är ett tecken för den synliga enhet kyrkan strävar efter och för världens enhet.

DETTA SKALL DU HA MED DIG TILL KONFAPASS 11?

* Din Bibel
* Penna
* Överstrykningspenna i valfri färg
* Din KonfaBok22

FUNDERA TILLSAMMANS HEMMAVID & TA REDA PÅ FÖLJANDE...

* Varför har vi dopet och kan man bli döpt flera gånger?
* Vad innebär dopet – hur går det till?

* Varför är nattvarden viktig?
* Hur gör man när man tar emot nattvarden?

…samt lite information om…

* Vilket datum du blev döpt?
* I vilken kyrka du blev döpt i?
* Vem var prästen som döpte dig?
* Var det en självklarhet att du skulle bli döpt?
* Har dina föräldrar berättat om varför de valde ditt namn?
* Firar ni årsdagen av ditt dop i din familj? (varför/varför inte?)

KALENDER FÖR KONFAPASS 11

Klicka på den svarta texten för att se vad du skall ta med dig - klicka på den röda texten för att boka in dig!
Inget evenemang hittades!