Image

DIAKONI

Diakoni är ett grekiskt ord och betyder tjäna. Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete.

Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Ord som barmhärtighet och medkänsla är ord som förknippas med diakoni.

Image
Image

MISSION

Ordet mission kommer från det latinska ordet missio och betyder sändning eller uppdrag. Jesus gav lärjungarna en missionsbefallning:

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn och lär dem hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar intill tidens slut.

VI SOM HÅLLER I KONFAPASS 13

Klicka på bilden för att ta fram kontaktuppgifter...
Diakon

Siw Ölmelid

Kyrkokamrer

Kicki Holm

Diakon

Siw Ölmelid

Kyrkokamrer

Kicki Holm


VILKA DATUM KAN DU ANMÄLA DIG TILL?

Klicka på den svarta texten för att se vad du skall ta med dig - klicka på den röda texten för att boka in dig!
Inget evenemang hittades!