Image

KonfaPass – Gudspärlan

HUR ALLTING BÖRJADE

Har du funderat på varifrån du kommer? Ja, du kommer från din biologiska mamma och pappa såklart. Och de kommer från sina föräldrar, som i sin tur kommer från sina och så vidare. Men om du går ännu längre tillbaka, till de första människorna på jorden? Hur kom det sig att människan blev till? Varifrån kom alla växter och djur? Och varifrån kommer jordklotet vi bor på?

Det är stora frågor som man kan fundera på hela livet. En del av svaren får du genom naturvetenskapen. Det kommer hela tiden fler svar och nya detaljer om hur världen blev till. Det är viktigt och spännande. Men en fråga kvarstår alltid efter att forskarna berättat vad de vet: Var det någon/något som låg bakom allt?

 

GUD - FINNS DU?

Var det någon/något som låg bakom allt? Det leder in på andra stora frågor: Vad är Gud egentligen?
...eller finns Gud överhuvudtaget?

Det går inte att till 100% bevisa att Gud finns, lika lite som att påstå att Gud inte finns. Ändå finns det massa av saker som fungerar som bevis för den som tror. Det handlar inte om några vetenskapliga bevis , för det finns inga - varken för eller emot Guds existens. Men ett slags bevis kan också vara sådant som man själv accepterar. Det som gör att man kan ta ställning på goda grunder även om man inte vet säkert!


En afton i maj blev jag oförmodat inbjuden på te hos Gud. Jag kände mig självfallet mycket hedrad och infann mig punktligt. Gud hade vid tillfället iklätt sig skepnaden av en krokodil. Jag frågade varför och Gud svarade: "Eftersom det bäst motsvarar din uppfattning om mig."
Willy Kyrklund

TRE I EN & EN I TRE

Enligt kristen tro är Gud treenig. Det betyder att det inte finns tre gudar. Det finns en enda Gud. Men Gud har tre olika roller: Fadern, Sonen och den heliga Anden. 

De trosbekännelser som vi läser eller sjunger i gudstjänsterna handlar om de tre rollerna, som alla är Gud. 

Tänk dig en triangel. Den har tre olika sidor, och alla tre sidorna behövs för att det ska vara en triangel. Samtidigt är det ändå en enda triangel.

...eller tänk på vatten, H2O. Det är ett ämne som finns i tre olika former: fast form som is, flytande form och ånga. Alla tre formerna av H2O är viktiga och behövs för att förklara vad vatten är. Ändå är det ett och samma ämne.

Image

TROSBEKÄNNELSEN

Kristen tro tar sig i olika uttryck beroende på var i världen du möter den. Om du varit i Grekland någon gång har du kanske sett en ortodox kyrka, och har du varit i Rom har du kanske varit inne i en katolsk kyrka. Det finns många olika kyrkor i världen och de uttrycker sin tro på olika sätt. Så har det alltid varit, kristendomen är mångfaldens religion. 

Samtidigt finns det ganska mycket som alla kristna har gemensamt. En av de sakerna är trosbekännelsen. Den är indelad i tre delar - som du redan läst här alldeles nyss. Fadern som också kan vara Skaparen, Sonen som också kan vara Befriaren och den heliga Anden som kan vara Livgivaren.

Gud visar sig i och genom skapelsen, genom befrielsen som vi får genom Jesus och genom den inspiration som vi får genom den heliga Anden. När du går i naturen och upplever en vacker solnedgång upplever du något av Skaparen, Gud. När du betett dig illa men ändå blir förlåten, upplever du något av Befriaren, Jesus. När du känt dig inspirerad, när ett syskon föddes eller när du blivit kär upplever du Livgivaren, Anden. 

Det finns flera olika trosbekännelser, men de två som man oftast möter i Svenska kyrkans gudstjänster är den nicenska trosbekännelsen och den apostoliska trosbekännelsen - och de lyder så här:

 

APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN

Vi tror på Gud Fader Allsmäktig, himmelens och jordens skapare. 

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den heliga Ande, född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Amen

Image

...OCH DET SISTA

Observera att inget av Jesus undervisning finns med i trosbekännelsen, det mesta handlar om Jesus liv. Tittar du efter riktigt noga, så ser du att mycket handlar om kroppsliga ting: han är avlad, född, pinad, korsfäst etc.

När den apostoliska trosbekännelsen skrevs på 300-talet efter Kristus fanns det nämligen vissa som menade att Jesus inte hade någon kropp. Inte kunde väl gud bli människa? Jo, så var det de menade, de första kristna, och betonade detta i trosbekännelsen. 

Kroppen är något vackert och fint och inget vi ska skämmas för. Det faktum att Jesus både var Gud och människa kallas för inkarnation. Kristendomen är kanske den enda religion som så tydligt räknar med att Gud blivit människa. Kanske är det också därför som den är världens största religion med 2,5 miljarder anhängare - vad tror du?

DU BEHÖVER SVARA & SKICKA IN DETTA!

Svara på frågorna nedan och klicka sedan på skicka!

PÅSTÅENDEN ATT SVARA PÅ:
Click or drag a file to this area to upload.