Image

KonfaPass – Ökenpärlan

VARFÖR KÄNNS ALLT SÅ MENINGSLÖST?

Ökenpärlan berättar om motgångarna i livet. Livet är inte alltid roligt eller enkelt. Det finns tider när hela livet verkar vara som en torr och trist öken. Man orkar inte, vill inte, kan inte. Det är som att någon eller något suger all energi ur en. Öknen kan handla om förtryck, omöjliga krav eller en känsla av att man måste göra vissa saker för att duga. Det kan också vara mobbning, utanförskap, ensamhet eller något annat. Ibland är det andra människor som har satt oss i öknen, andra gånger är det vi själva. Det finns bara en sak som är säker... Det går inte att undvika livets öknar.

ÖKEN ÄVEN I BIBELN

I Bibeln berättas det om många människor som går igenom tider av öken. En av dem var Mose. Han hjälpte sitt folk att fly från Egypten där de var slavar. De vandrade bokstavligen i öknen utan stigar att följa. När maten och vattnet tog slut glömde de snart hur hemskt de hade haft det i Egypten och gav Mose skulden för att de var hungriga och törstiga. Ökenvandringen varade i 40 år och Mose dog innan den var över. (2Mos 15:22-17:7)


VAD ÄR MENINGEN?

Finns det någon mening med det onda i livet? Det är ofta svårt att hitta någon mening med lidandet. Ibland känns det helt enkelt omöjligt att förstå. Varför drabbar det här mig? Varför händer det här någon som jag tycker om?

Det är verkligen inte lätt att se någon mening när man befinner sig mitt i öknen. Men det finns en tid efteråt. En dag kommer du att lämna den värsta öknen. Det är inte säkert att det blir precis som förut. När du kommit igenom öknen kan du upptäcka att någonting är annorlunda. Du har en ny erfarenhet på gott och ont. Man lär sig något av allt som man är med om. Antagligen har du vuxit och lärt dig något som du inte hade en aning om tidigare. Det kan till och med vara så att du har blivit bättre på att det som är viktigt från det som inte betyder lika mycket. I så fall har det jobbiga blivit till nytta, trots allt.

Kanske har lidandet ingen mening. Men det betyder inte att vi är lämnade ensamma. Gud har lovat att aldrig överge oss. Dopets löfte om att Gud är med oss alla dagar till tidens slut gäller särskilt i tider av öken. Gud är med i lidandet även när vi inte märker det. Och ibland gör Gud något meningsfullt av det som verkar meningslöst.

Image

FOTSPÅR I SANDEN

"En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter: det ena spåret var hans, det andra var Guds.

När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att många gånger under sin levnadsvandring fanns det bara ett par fotspår. Han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv.

Detta bekymrade honom verkligen och han frågade Gud om detta. "Herre, Du sa den gången jag bestämde mig för att följa Dig att Du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå att Du lämnade mig när jag behövde Dig mest.

HERREN svarade: "Mitt kära barn jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du såg bara ett par fotspår - då bar jag dig."

Författaren okänd

 

GUD HAR SJÄLV VARIT I ÖKNEN

Ökenpärlan handlar inte bara om det lidande som vi människor går igenom. Gud har faktiskt själv lidit och varit i öknen. När Jesus hade blivit döpt fördes han bokstavligen ut i öknen och fastade där i 40 dagar. Där frestade djävulen honom och försökte få Jesus att be till honom istället för till Gud. Jesus klarade provet. Men han fick uppleva hur det är att vara hungrig och törstig och ensam. Han vet hur det är när livet är svårt.

Fastan i öknen var inte den enda ökentiden i Jesus liv. Han fick möta mycket motstånd under sitt liv. Människor föraktade honom och ifrågasatte honom. Hans allra bästa vänner övergav honom. Han blev plågad, fick lida och dö en fruktansvärd död.

Jesus fick känna på hur det är att vara människa. Både gemenskapen och de glada dagarna, och smärtan och dagarna i öknen. Han vet hur det är när livet känns svårt och omöjligt. Att Gud har varit människa betyder faktiskt att Gud också har varit med om det allra svåraste i livet.

Image

...OCH DET SISTA

När det blir kväll, stanna upp och tänk på den dagen som har gått. Tänk på det som har hänt, det du har gjort, vilka människor du har mött. Fundera på vad som blev bra den här dagen. Kom ihåg det och tacka Gud för det. Fundera sedan på vad som inte blev så bra. Varför blev det så? Lämna det till Gud.

Det här blir din egen bön till Gud. Den hjälper dig att se framåt mot nästa dag.

DU BEHÖVER SVARA & SKICKA IN DETTA!

Svara på frågorna nedan och klicka sedan på skicka!