Image

Vanliga frågor om konfirmation

MINA FÖRÄLDRAR ÄR INTE MED I SVENSKA KYRKAN. KAN JAG KONFIRMERAS ÄNDÅ?

Ja, det går bra. Det enda som behövs är att du är döpt och är medlem i Svenska kyrkan (eller i en annan evangelisk-luthersk kyrka). Är du inte döpt innan du börjar kan du bli det under konfirmandtiden. Dina föräldrar blir i så fall tillfrågade först.

JAG ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKAN MEN INTE DÖPT, KAN JAG KONFIRMERA MIG?

Ja, du kan anmäla dig till konfirmation även om du inte är döpt. Innan det är dags för konfirmationsgudstjänst behöver du döpas. Församlingens präster ser till att hjälpa dig med att ordna det!


DET ALTERNATIVET SOM JAG VILL VÄLJA KOSTAR PENGAR. FINNS DET NÅGOT BIDRAG JAG KAN SÖKA?

Ja, det finns bidrag för dig att söka. Kontakta vår diakon Siw Ölmelid på telefon 0340641104 eller siw.olmelid
@svenskakyrkan.se
så hjälper hon dig med en ansökan.


FIRA GUDTJÄNST?

Att vara kyrka innebär att fira gudstjänst. Under konfirmand
tiden får du lära känna och ta reda på vad det är att fira gudstjänst. Du får vara med om flera gudstjänster och kanske även prova olika former av gudstjänster för att hitta vad som passar dig.


FÖRSÄKRING?

Alla som deltar i aktiviteter under konfirmationstiden hos oss är försäkrade via Lindberga församling.

JAG ÄR 16 ÅR ELLER ÄLDRE OCH VILL KONFIRMERA MIG, FÅR JAG DET?

Ja, det finns ingen övre åldersgräns för att bli konfirmerad. Kontakta oss genom att maila lindberga.forsamling.
konfirmand@svenskakyrkan.se
eller ringa till vår växel 0340641100, så kopplar de till någon i KonfaCrew!


FÅR JAG ANMÄLA MIG ÄVEN OM JAG INTE ÄR DÖPT?

Konfirmera betyder bekräfta och konfirmationen är en bekräftelse på dopet, så man måste vara döpt för att kunna konfirmeras. Att vara odöpt är inget hinder till att delta i själva konfirmandundervisningen.


MÅSTE MAN TRO PÅ GUD FÖR ATT BLI KONFIRMAND?

Det behöver du inte, men konfirmationen är ett bra tillfälle att ta reda på var du själv står i frågor som handlar om livet och den kristna tron. Under konfirmationstiden hos oss så kommer vi visa hur man lever som kristen och vad det innebär för oss!


KONFIRMATIONSGUDSTJÄNSTEN?

Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst. Då får du tillfälle att visa din familj vad du och dina kompisar lärt er under er konfirmandtid. Hur din konfirmandgrupp visar det kan utformas på många olika sätt – det kan till exempel ske genom genom drama,  musik eller film. Konfirmandledarna lägger sina händer på var och en av konfirmandernas huvuden och ber för dem. I bönen lovar Gud, på samma sätt som i dopet, att alltid vara med dig.