ANSTÄLLD PERSONAL (i förnamnsordning)

Här hittar du samtlig personals kontaktuppgifter! Lägg märke till att mobiltelefonnumret endast är till för SMS/meddelanden!

Alla
Administration
Barn & Ungdom
Diakoni
Församlingsassistent
Förtroendevalda
Kyrkogård
Kyrkogårdsexpedtion
Musik
Övriga
Präster/Diakon

Lise-Lotte Wallin

SMS:

Stefan Norberg

SMS: