Image

Kyrkogårdar & gravar

VAD INNEBÄR SKYLTARNA PÅ KYRKOGÅRDEN?

Det finns skyltar vid vissa gravstenar. Märkningen är delvis till för att underlätta för personalen, men också för att informera gravrättsinnehavare och besökare på kyrkogården.

Om det är satt ut en GRÖN PLASTSKYLT, söker församlingen kontakt med anhöriga eller närstående, då man inte hittat någon gravrättsinnehavare. Det kostar inget att vara gravrättsinnehavare.

ÅTERLÄMNAD Innebär att det inte finns någon gravrättsinnehavare, eller att tidigare gravrättsinnhavare avsagt sig gravrätt. Gravplatsen står till församlingens förfogande och kan komma att återupplåtas till ny gravrättsinnehavare. GRUNDSKÖTSEL OCH ÅRSSKÖTSEL, VÅRDAS AV KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN: Det innebär att kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för avtalad skötsel av gravplatsen. 

Image
Image