Varför finns det inget vatten i dammen?

Marken under dammarna på Lindbergs kyrkogård och Torpa kyrkogård är instabil. Det innebär att dammkonstruktionerna rör sig vilket skapar sättningar och sprickor som leder till vattenläckage.

Vi har senaste åren tätat dammarna behjälpligt med silikon och under säsong regelbundet fyllt på med vatten. Underhållet har tagit mycket arbetstid och påfyllnaden av nytt vatten haft stor påverkan på våra brunnar som är viktiga för skötseln av kyrkogårdarna.

Renovering av dammarna kommer ske under 2024, upphandling för projektet sker under vår/försommar i år. När en renovering är så nära förestående är det inte längre försvarbart att slösa vare sig tid eller vatten på att fylla läckande konstruktioner. Vi vill inte heller riskera att brunnarna på kyrkogårdarna går tomma, något som skulle påverka vårt dagliga underhåll och dessutom riskera att skada de känsliga pumpanordningarna.

Utifrån detta underlag har beslutet fattats att inte fylla dammarna under säsongen 2023.

Niklas Espelund, Kyrkogårdsföreståndare Lindbergs församling
Telefon: 0340-641111
E-post: niklas.espelund@svenskakyrkan.se