Image

Torpa kyrkstuga, ligger bredvid kyrkan i Torpa. 

Kyrkstugan finns tillgängligt att hyra mellan kl. 07:00-22:00, däremellan är det larmat. Om det finns intresse av att hyra församlingshemmet, kontakta expeditionen för bokningsförfrågan. Ni kommer i samband med det även få information om kostnad för att hyra lokalen, vad som finns att låna i lokalen samt annat praktiskt som rör församlingshemmet.

Du når expeditionen via:
Telefon: 0340 – 64 11 00, mail: lindberga.forsamling@svenskakyrkan.se,
hemsida: www.svenskakyrkan.se/lindberga