Image

Lindbergs kyrka, i Lindberg, byggdes år 1851-1853 i nyklassik stil. Kyrkan har genomgått omfattande renoveringar sedan den byggdes, senast under år 2020.

Tillgängligheten är god i och till kyrkan. I samband med renoveringen gjordes en del av platserna längst fram i kyrkan om, för att öka tillgängligheten. Rampen på utsidan av kyrkan gjordes om för att öka tillgängligheten.

I Lindberg finns också kyrkogård, bisättningsrum, församlingshem, ekonomibyggnader, parkeringar och tillfartsvägar. Kyrkogården byggdes ut 2010 och det finns en stor variation av olika gravskick. På kyrkogården finns också en bisättningslokal med kylrum.

Öppettider: 

Vardagar: 07:00-16:00

Helger: Kyrkan har stängt om lokalen inte är bokad