Lindbergs församlingshem

Lindbergs församlingshem, ligger bredvid kyrkan i Lindberg. 

Församlingshemmet finns tillgängligt att hyra mellan kl. 07:00-22:00, däremellan är det larmat via automatik. Om det finns intresse av att hyra församlingshemmet behöver ni kontakta expeditionen för bokningsförfrågan. Ni kommer i samband med det även få information om lokalens inventarier och hur städning ska ske efter hyrestiden. 

Du når expeditionen via:
Telefon: 0340 – 64 11 00, mail: lindberga.forsamling@svenskakyrkan.se,
hemsida: www.svenskakyrkan.se/lindberga