Image

I Torpa ligger Torpa kyrka. Kyrkan är belägen på en medeltida kyrk plats. Under 1200-talet uppfördes en romansk kyrka och större delen av långhuset och koret härstammar från denna tid. Under 1400-talet uppförs ett vapenhus i söder och under 1600-talet tillkommer altaruppsats och predikstol. Ett torn i trä uppförs under 1770-talet och decenniet efter byggs läktaren. Kyrkan har därefter moderniserats successivt.

1998 utfördes en större reparation in- och utvändigt. 2003 gjordes inre ommålningar och konserveringsarbeten samt en förändring av altarringen för att underlätta passage förbi och igenom korytterdörren. Året efter byggdes sakristian i kyrkan om, vilket ledde till en mer öppen planlösning. Skåp för textilförvaring inreddes även. Den senaste renovering gjordes 2014 då belysningen gjordes om, en Mariaskulptur installerades och fönstren kittades och målades om.


Tillgängligheten för rörelsehindrade till enskilda gravar kan vara besvärlig och sakristian är inte tillgänglig med rullhjälpmedel.

Öppettider: 

Vardagar: 07:00-16:00

Helger: 08:30-16:30