DESSA KAN DU RÖSTA PÅ I KYRKOVALET

KYRKANS VÄL

1. Stefan Norberg, 67 år, Göingegården
2. Kajsa Elenström Hansell, 73 år, Lugnet
3. Lise-Lotte Wallin, 64 år, Tångaberg
4. Ingrid Otterdahl, 68 år, Valinge
5. Georg Gottfridsson, 67 år, Lugnet
6. Inger Jogmar, 66 år, Valinge
7. Lennart Johansson, 71 år, Tångaberg
8. Maritta Källström, 81 år, Tångaberg
9. Ulf Nilsson, 77 år,Torpa
10. Inge Andersson, 68 år, Stamnared
11. Eva Bengtsson, 61 år, Lindberg
12. Bertil Börjesson, 79 år, Lindberg
13. Lena Wermelin, 55 år, Valinge
14. Lill Nilsson, 60 år, Tofta
15. Annelie Adamsson, 50 år, Tångaberg
16. Bo Karlsson, 68 år, Torpa

17. Jenny Sjölander, 45 år, Bläshammar
18. Gunnel Björke, 71 år, Lindberg
19, Marianne Weichselberger, 74 år, Trönninge
20. Lena Ivarsson, 64 år, Bläshammar
21. Sandra Jansson, 43 år, Valinge
22. Gustav Weichselberger, 75 år, Trönninge
23. Anders Edén, 51 år,, Torpa
24. Daniel Kullenberg, 42 år, Göingegården
25. Kerstin Johansson, 72 år, Tångaberg.
26. Karin Karlsson, 81 år, Torpa
27. Carin Lagerstedt, 47 år, Valinge
28. Karin Larsson, 72 år, Trönninge
29. Rena Buchert, 63 år, Trönninge
30. Alice Abrahamsson, 20 år Trönninge
31. Annette Malmström, 73 år, Trönningenäs
32. Tomas Eriksson, 54 år, Trönninge