Image
Bli medlem

Svenska kyrkan är en mötesplats och gemenskap
som kan ge dig skratt & glädje som tröst & trygghet.

Vad blir jag en del av?

Svenska kyrkan är ett kristet samfund med tvåtusen år gamla traditioner. En kyrka förankrad i samhället och samtidigt i ständig utveckling.

Som medlem blir du en del av en församling och ett närverk som sträcker sig över Sverige och världen. Tillsammans strävar vi efter en bättre värld för oss och kommande generationer. Grunden är Jesus budskap om kärlek till medmänniskan. 

Medlemskap genom dopet

Du blir medlem i kyrkan genom ditt dop. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med ansvarig präst i din församling. Tidigare blev den som föddes i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan, men så är det alltså inte längre.

Så blir du medlem (igen!)

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Kyrkoavgiften går framför allt till Lindberga församling (om du är skriven här).

Du blir medlem genom att ansöka om inträde i Svenska kyrkan. Använd gärna blanketten till höger! Lämna ansökan personligen eller skicka den till oss på adressen: Lindberga församling, 432 92 Varberg.

Vad får jag ta del av?

Svenska kyrkan erbjuder bland annat dop, konfirmationer, vigslar och begravningar, och firar gudstjänster mässor och andakter. Men vi står också för Sveriges största musikscen med tusentals körer och konserter. 

Kyrkan anordnar aktiviteter som öppna förskolor, ungdomsgruppen, pensionärsträffar, språkcaféer. Kyrkan stöttar också dem som är mest utsatta i samhället. Dt finns både diakon, präster och samtalsterapeuter som kan hjälpa och ge råd. 

I andra länger pågår ett omfattande arbete med att ge stöd åt människor som drabats av katastrofer, svält och konflikter. Vi tar också hand om de cirka 3 400 kyrkorna som finns i vår gemensamma historia!

 

Ladda hem, underteckna & skicka in